Saturday, January 28, 2006

January 27


雞年的最後一個工作天...

做到好似出年o既生肖咁...

豬年的話係咪可以懶d?

to be or not to be...

中午同阿頭farewell, 但大半食晏時間佢都係度做野.

真係...

早d放佢走都好o既.... 唔洗咁殘嘛.

放工後番大陸團年, 好tire中...

番屋企仲有d家務要 finish...

雞年真係唔多旺我.

唉.

好似... 真係好似...